176. поставте, де потрібно, замість крапок м'який знак.
поясніть його вживання.
горе. кий, любіт., ші біл..ший, мен..ший,
на черешен..ці, зустрічаєт..ся, піз..н..ої, мовлення, придністров-
с. кий, бад..opic. лял..чин, т.. мяно, куз..ня, різ..бяр, чотир..ма,
брун..ка, піс..ня, л..он, молот..ба, гір..ко, смієш..ся.​

elviradonchuk   ·   04.02.2020 22:17
Ответов: 2 Показать ответы 9 Обсудить
Ответы
Ответ разместил: xyligan4ik2003
10.03.2019 18:48

сегодня на курсах мы изучали такое предложение: "строить воздушные замки легче, чем жить в них", я согласен с этим выражением, но как его нужно понимать? я поворачивался и смотрел, у однокурсников о чем они каково было мое удивление .когда я понял, что все пишут про замки в буквальном смысле, о том что это так далее. и тут до меня дошло..ведь эти слова аллегория про наше тоже можно понимать по разному, я понял, что загадывать планы .мечтать о том, что я стану миллионером, у меня будет трехэтажный особняк и куча разных гоночных машин, может каждый, но осуществить единицы, именно про высокопоставленные цели рассказывается в этих словах. на следующий день мы узнали оценки, и я был рад что набрал наивысший . но была одна работа, которая попала на олимпиаду по предмету инженерство - все это вызвало у меня положительные эмоции на целый  

Ответ разместил: Марина8908
10.03.2019 18:48

калина-символ україни.кажуть,що в калині -материна любов і мудрість.калина цвіте під кінець весни.цвіте вона білими квітами,згодом на місце квітів з являється ягоди.аосень прикрашає яскраво-червоні ягоди,які ховаються під золотими-багряновими листями.люди дуже цінували калину.

Ответ разместил: PipLIL
10.03.2019 18:48

сьогодні ми ще школярі, але вже усвідомлюємо,що наше найголовніше завдання-учитися.нам потрібні міцні знання, щоб завдяки їм отримувати і моральне, і матерільне задоволення від життя.але навчанна-це ще й самоосвіта, самовдосконалення."мудрим ніхто не вродився, а навчився",-говорить народне прислівья.

з часом удосконалюємося, набуваємо певного досвіду, життєвої мудрості.тому для того. щоб досягти чогось у житті, потрібно вчитися.

Ответ разместил: Владаhi
05.02.2020 05:36

ответ:

горе. кий, любіть, шістнадцять, школяр. більший, менший, степ, на черешеньці, зустрічається, пізньої, мовлення, придністров-

ський, бадьopicть, ляльчин, тьмяно, кузня, різбяр, чотирьма,

брунька, пісня, льон, молотьба, голуб, гірко, смієшся.​

объяснение:

в українських словах м'який знак вживається:

після букв д, т, з, с, ц, л, н, які позначають м'які приголосні:

в кінці слів

в середині слів перед буквами, що позначають тверді приголосні:

у дієсловах наказового способу та на -ться:

в дієсловах перед суфіксом -ся (-сь):  

на позначення м'яких приголосних усередині складу перед о

у суфіксах -зьк-, -ськ-, -цьк-:

у суфіксах -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-

Другие вопросы по Українськой мове

Діалог на будь-яку тему 10-11 реплік...
Українська мова
01.03.2019 04:20
2 ответ(ов)
Поясни значення виразiв: мурахи всюдисущi. згуртована сiм я, мураха крихкотiла , лагодити мурашник! запиши якi обов язки у молодoi мурашки? запиши, кого i за що ти можеш назвати...
Українська мова
02.03.2019 22:30
2 ответ(ов)
Діалог на тему: "моя улюблена телепередача"...
Українська мова
03.03.2019 20:10
2 ответ(ов)
Скласти казку про двох хвалькив-розбышак...
Українська мова
07.03.2019 19:10
3 ответ(ов)
Одинадцять -розбити на склади. на який склад падає наголос....
Українська мова
08.03.2019 01:00
4 ответ(ов)
Твiр на тему: "пам'ять про вiйну в моiй родинi."...
Українська мова
08.03.2019 03:00
4 ответ(ов)
Текст-міркування"чому природу потрібно охороняти? "(5-7речень)!...
Українська мова
08.03.2019 04:20
4 ответ(ов)
Складіть речення зі словами щоб в одному випадку вони були разом а іншому окремо: про/те , що/б...
Українська мова
08.03.2019 11:20
Написать разказ на тему як сонце птахам ....
Українська мова
08.03.2019 11:30
3 ответ(ов)
Твір мініатюра на тему "довгоочікувана весна настала"...
Українська мова
09.03.2019 03:00
2 ответ(ов)
Синоніми до слів чудово уміло радісно довго ясно ніжно любо швидко казково...
Українська мова
09.03.2019 11:10
3 ответ(ов)
Напишіть будь ласка 4 речення з частками, що пишуться разом. наприклад: на зупинці анікого....
Українська мова
09.03.2019 14:10
4 ответ(ов)
Самые популярные сегодня