Записати назви речовин: сus- co2- k2o- fe(oh)3 -

xdoxpro1337   ·   20.03.2019 03:30
Ответов: 3 Показать ответы 4 Обсудить
Ответы
Ответ разместил: sergeyilya2005
10.03.2019 18:48

(70/3)*15=350 гр. - масса всего полученного раствора

350-15=335 гр. воды нужно добавить 

Ответ разместил: ritaavatariya
10.03.2019 18:48

3mno2 + 4al = 3mn + 2al2o3

 

(ню) al = 0.4 моль

m(al) = 0.4 * 27 = 10.8 г

 

 

Ответ разместил: Agarin
10.03.2019 18:48

число общих электронных пар в молекуле азота равно 3.

1s2   2s2  2p3

Ответ разместил: lisagrushina
20.03.2019 03:30

1.сульфид меди

2.оксид углерода 4

3.оксид калия

4.гидрооксид железа 3

Ответ разместил: NikNikas
20.03.2019 03:30

сus- сульфид меди (ii)

co2-оксид углерода (углекислый газ)

k2o-   оксид калия

fe(oh)3 - гидрооксид железа (iii)

Другие вопросы по Химии

Напишіть назви речовин: ch2(ch3)-ch(ch3)-ch2-oh...
Химия
20.03.2019 21:04
3 ответ(ов)
3. виписати: основи, кислоти, оксиди, солі.co, hno3, koh, cuso4, naci p,05, ні, ca(oh)2, s, zno, naoh, h3po44. закінчити хімічні рівняння та урівняти. а) na + h2o =6) cao + h20 =в...
Химия
12.04.2019 12:32
2 ответ(ов)
Запишіть назви та джерела речовин, що є причиною кислотних дощів. Назви речовин...
Другие предметы
17.04.2019 01:20
2 ответ(ов)
Напишіть назви елементів, їх відносні атомні маси й назви простих речовин за порядковими номерами: 4, 6 , 8 , 16, 29, ЗО, 32, 47...
Другие предметы
17.04.2019 01:20
2 ответ(ов)
В-т 1. визначити клас органічних речовин та дати їм назви: с4н9сl; с2н4; с5н8; с3н8; со2; сн3он; н2со3; с6н12; с2н5соон; н3ро4; (с6н10о5)n; нs-cн2-сн(nн2)-соон; 2. напи...
Химия
15.05.2019 18:13
1 ответ(ов)
В-т 1. визначити клас органічних речовин та дати їм назви: с4н9сl; с2н4; с5н8; с3н8; со2; сн3он; н2со3; с6н12; с2н5соон; н3ро4; (с6н10о5)n; нs-cн2-сн(nн2)-соон; 2. на...
Химия
15.05.2019 18:06
2 ответ(ов)
Визначити речовини a, б,c, d,e записати їх молекулярну формулу і назви записати рівняння реакці...
Химия
16.05.2019 13:09
Підкреслити назви тіл однією рискою, назви речовин- хвилястою. цвях, шматок льоду, залізо, глина, глиняний глечик, вода, гумові чоботи, молоко, рослина, білки, крохмаль, гума....
Математика
23.05.2019 19:30
2 ответ(ов)
Назви речовин: 1) ch3-ch(ch3)-ch2-ch3 2) ch3-ch2-ch3 3) ch3-ch2-ch(ch3)-ch3 4) ch3-ch(ch3)-ch(ch3)-ch3 5) ch3-c(ch3)(ch3)-ch3...
Химия
25.05.2019 10:00
3 ответ(ов)
"із наведеного переліку формул речовин mgo, h2, fe. ci2. co. na2o. випиши окремо формули простих і складних речовин та зазнач їх назви....
Химия
10.06.2019 00:40
Назви старовинної зброї: мушкет, назви старовинного посуду: куманці, назви старовинних чинів: жандарм, назви старовинних одиниць виміру: десятина, назви старовинний складових к...
Українська мова
08.09.2019 17:10
3 ответ(ов)
Складіть рівння рякцій утворення наведен их сполук з простих речовин й дайте назви сполук с простих речовин
a)li2o
б)hle
в)hf
г)mg
d)age br3
e)n...
Химия
22.09.2019 12:33
1 ответ(ов)
Самые популярные сегодня